MOJE SLUŽBY

ODHAD CENY NEMOVITOSTI 


Přemýšlíte o prodeji, či pronájmu?
Čeká vás dědické řízení, či vás jen tak zajímá, jakou že hodnotu má vaše nemovitost?  Od toho tu máme  TRŽNÍ ODHAD CENY NEMOVITOSTI.
Co to vlastně tržní odhad ceny přesně je?
Tímto odhadem se myslí, jakou hodnotu je trh ochoten za danou nemovitost aktuálně zaplatit.


Určení tržní hodnoty je vždy zásadní při vstupu vaší nabídky na trh, abychom ve výsledku dosáhli co nejvyšší možné hodnoty, za kterou se vaše nemovitost v dané období prodá.  
Pro co nejpřesnější určení používám veřejně přístupné zdroje, kompletuji informace z institucí veřejné správy, zohledňuji aktuální situaci na trhu a veškeré další faktory ovlivňující výslednou cenu.

PREZENTACE NEMOVITOSTI


Prezentace je nedílnou součástí při procesu prodeje či pronájmu vaší nemovitosti. A zde vše začíná.
Jsem zastáncem a za mou mnohaletou praxi jsem se v tomto utvrdila, že to, jak nemovitost uvedete na trh a jak zapůsobí na první dojem na potencionální kupující bude mít dopad na následný celý prodej, výši kupní ceny nevyjímaje.
Proto při tvorbě inzerce vždy spolupracuji s profesionálním fotografem a v případě požadavků klienta i bytovým designerem a vizualizátorem.
Lidé nakupují očima a to platí i u nemovitostí. Proto vždy fotografie odpovídají jak realitě, tak zvýrazňují přednosti dané nemovitosti.
Stejně tak  video prohlídky, které v případě zájmu realizuji, někdy dokáží zachytit to, co fotografie nedokáže.


Textová forma prezentace
Stojím si za tím, že informace uvedené v inzercích by měli být kompletní avšak stručné a výstižné, aby zájemce zaujaly, ale zdlouhavým čtením neodradily.

Tvorba vizualizací
Jak jsem se již zmínila, jsou nemovitosti, které jsou určeny k rekonstrukci, pozemek k zástavbě a pod. V tomto případě využívám služeb vizualizátora a bytového designera, který díky návrhu budoucího stavu interiéru/exteriéru pomůže spoustě zájemcům o koupu představit si, jak by se dala daná nemovitost zrekonstruovat, vybavit či nově postavit.PRÁVNÍ SERVIS 


Kvalitní právní servis je vždy neodmyslitelnou podmínkou ke zdárnému jak průběhu, tak uzavření obchodu. Právní podpora je vždy přizpůsobena vašim potřebám, jelikož každý případ je individuální. Služby advokátní kanceláře, se kterou úzce spolupracuji, jsou k dispozici nejen při prodeji ale i u pronájmů, dědických řízeních, majetkových vypořádáních apod.  

Partnerská advokátní kancelář vám poskytne kompletní právní servis po celou dobu naší spolupráce. - právní servis vám bude k dispozici po celou dobu naší spolupráce.

Právní dokumentace při prodeji nemovitosti:

 • rezervační dohoda, která potvrzuje vážný zájem ze strany kupujícího o danou nemovitost, obsahujíc veškeré potřebné náležitosti
 • smlouva o zřízení či zrušení věcného břemene, ve vztahu k dané nemovitosti (pouze v případě požadavku klientů)
 • smlouva o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví k nemovitostým věcem, případně smlouva o smlouvě budoucí o převodu družstevních práv a povinností
 • smlouva kupní k převodu vlastnictví k nemovitým věcem či smlouva o převodu družstevního vlastnictví
 • smlouva o úschově peněz a listin
 •  řešení i případných exekučních řízeních váznoucích na nemovitosti
 • návrh na vklad vlastnického práva na příslušný katastrální úřad
Právní dokumentace a podpora při pronájmu nemovitosti:
Při pronájmu jsem se naučila, že je vždy velice důležité případné zájemce o nájem prověřit a předejít tak pronajímatelům následným nepříjemnost. Tady se opravdu řídím heslem dvakrát měř, jednou řež.

Proto také nájemní či podnájemní smlouva, kterou svým klientům zajišťuji pamatuje na všechna možná úskalí s nájmem či podnájmem spojena.

 • nájemní smlouva a předávací protokol


FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTI


V tomto ohledu spolupracuji již 11 let s opravdovým profesionálem, respektive profesionálkou v oboru :). Na míru společně vyberete nejvhodnější produkt z celého trhu.  

 • Klienti mají možnost porovnat z 12 hypotečních bank a 9 stavebních spořitelen.
 • Každá banka má v různém období různou nabídku a proto je vždy potřeba s klientem nastavit parametry jeho potřeb na základě aktuální nabídky. Banky se dnes velice liší nejen v úrokových sazbách, ale také v možnostech získání hypotečního úvěru, fixací a jednotlivých doplňkových služeb, které mohou být zpoplatněny a tím se markantně liší výše měsíčních splátek.
 • Standartní nabídka úroku bývá zpravidla vyšší než úroková sazba po započítání slev, které dokáže s bankami vyjednat. 
 • Refinancování stávajících hypotečních úroků je řešeno stejným způsobem.
 • Klient by měl získat co nejvíce výhod a doplňkových služeb zdarma.
SPOLUPRÁCE S DEVELOPERY


U developerských projektů se specializuji výhradně na jižní Moravu, obzvlášť na okolí Brna a Brno-venkov, dále Břeclavsko, Znojemsko a Hodonínsko.
Má spolupráce spočívá ve vyhledání ideálních parcel pro výstavbu, vyřízení stavebního povolení, následná prezentace a prodej. Mimo to také nabízím k prodeji i developerské projekty s již vyhotoveným stavebním povolením. 

 • Zajištění kompletního financování projektu je samozřejmostí.
V případě spolupráce na finálním projektu, kdy se jedná o prodej domů, bytových jednotek či komerčních prostor, zajišťuji vizuální stránku pro prezentaci projektu za pomoci profesionálního 3D vizualizátora, dále webové stránky projektu a jejich propagaci, včetně propagace na sociálních sítích. Vyřízení rychlého financování koncovým zájemcům. A následné dokončení prodeje včetně všech právních náležitostí.

SPOLUPRÁCE SE STAVEBNÍMI FIRMAMI


V případě zájmu a dle potřeb klientů jsem schopna zajistit konzultaci a služby stavebních firem, se kterými mám jak já, tak již i někteří z mých klientů letité a hlavně dobré zkušenosti. Celým procesem jak probíhá taková rekonstrukce či stavba domu, jak vše uchopit, na co se připravit a podobně vás ráda provedu a potřebné vysvětlím. 

SLUŽBY NAD RÁMEC


Pro své klienty také v případě zájmu zajišťuji veškerou potřebnou administrativu  a souhlasy na stavebních a katastrálních úřadech, výklad a práci s územním plánováním, komunikaci na obcích a s příslušnými institucemi.
Jedná se o případy, jako například dělení pozemků, rekolaudace apod.

Dále ve spolupráci s partnerskou firmou vyřizuji aktuální dotační programy týkající se rekonstrukcí a staveb nemovitostí.VIZUALIZACE


Vizualizace pomáhají při prodeji nemovitostí, které jsou určeny ke kompletní rekonstrukci, či u pozemků, které jsou určeny k zastavění. Přeci jen ne každý si dokáže představit budoucí stav a proto je nám tato služba v tomto nápomocna.

Ukázka vizualizací, které dopomohly k prodeji.